Algunos factores limitantes de la coloración de la uva Moscatel Rosada (Vitis vinífera L.) en parronales de la zona pisquera

E. Bordeu, G. Gil

Abstract


Algunos factores limitantes de la coloración de la uva Moscatel Rosada (Vitis vinífera L.) en parronales de la zona pisquera

Full Text:

Untitled


DOI: http://dx.doi.org/10.7764/rcia.v11i1.731